АМСПИКЗ изрази своето становище по повод протестното писмо до медиите на проф. д-р Станка Маркова, председател на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) до министъра на труда и социалната политика...