На 02.12.2009 г.АМСПИКЗ внесе до г-н Пушкаров, председател на НАПОО, предложение за прецизиране на системата за професионално обучение на специалисти от професионално направление Фризьорство и Козм...