На 12.02.2010 г. АМСПИКЗ внесе предложение до министър Сергей Игнатов да се създаде регистър на издадените от МОНМ дипломи и свидетелства за професионална квалификация за специалностите - козметика, фриз...