Решението е взето на Общо събрание на УС на АМСПИКЗ(протокол № 1 от 23.02.2010г.)

        “Редовен” член е всяко лице, което отговаря на посочени в чл.1 от Устава условия и управлява регистриран и действащ на територията на страната салон/ център/ студио и както и да се нарича обект за предлагане на  услуги за красота и здраве.

        “Асоцииран” член е всяко лице което отговаря на посочени в чл.1 от Устава условия и дейността му пряко и косвено се извършва на територията на страната и е свързана с внос, производство, дистрибуция на професионални продукти и консумативи, специализилана апаратура, оборудване и обзавеждане и т.н с цел търговия, насочена към салон/ център/ студио и както и да се нарича обект за предлагане на  услуги за красота и здраве.
 

 

Данни на АМСПИКЗ:

Асоциация на Малките и Средни Предприятия от Индустрията за Красота и Здраве(АМСПИКЗ)
ЕИК/БУЛСТАТ 175839145

Aдрес на управление:
София 1527, ул Панайот Волов 4
МОЛ Димитър Дамов

Aдрес за кореспонденция:
София 1463, ул Удово 3 , ет 1, ап 1

БАНКОВА СМЕТКА

Сдружение: АМСПИКЗ
Банка: ПИБ АД /Първа инвестиционна банка АД/
банкова сметка: IBAN BG95FINV91501204364772
банков код: BIC FINVBGSF