Специално за гостите на семинарите по време на Arena Professional, АМСПИКЗ прави големи намаления на своите издания:

"Наръчник по предприемачество" за 20, вместо за 50лв.

"Наръчник" - съдържащ всички нормативи и закони, касаещи бюти индустрията! Полезен за ВСЕКИ САЛОН! Само за 10лв.

Очакваме ви на семинарите, които се провеждат съвместно с АМСПИКЗ (21.11 - понеделник)

11.00-12.00 – Представяне на ПРОГРАМИ за обучения «Как да спечелим КЛИЕНТА?“; „Как да създадем добър екип?“; „Как да изградим фирмени стандарти, които да ни отличат в една конкурентна среда?“Лектор - Весела Меламед, Управител на „ЕксТемпоре” ООД
Организатор АМСПИКЗ.

СЕМИНАР
13.00-15.00 - Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), организира семинар на тема: „ИАНМСП В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА“. В рамките на семинара участниците ще получат информация за отворените процедури за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. На въпросите на участниците, ще отговорят експерти на ИАНМСП, които ще представят условията за участие в международни панаири и изложби, търговски мисии и бизнес делегации, финансирани по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”.