Със специален сертификат АИКБ удостои единствената неправителствена организация в България, която обединява инвеститори от секторите за красота, естетика, SPA&Wellness – АМСПИКЗ (Асоциация на малките и средни предприятия от индустрията за красота и здраве).

АИКБ и АМСПИКЗ намериха общ език и взеха решение за съвместно сътрудничество. Основни цели и на двете неправителствени организации са обединяване на интересите на инвеститорите, защитаване на интересите на своите членове пред държавните институции и създаване на благоприятна бизнес среда за успешно развитие.

Учредена през 1996 г., АИКБ работи активно за устойчиво развитие, за високи стандарти на корпоративно управление и корпоративна социална отговорност, за подобряване на качеството на услугите от обществено значение, както и за насърчаване на конкурентоспособността и инвестициите в българската индустрия. По предложение на АИКБ са приети редица конкретни промени, свързани с подобряване на усвояването на еврофондовете за развитие на човешките ресурси, насърчаване на конкурентоспособността на икономиката и засилване на административния капацитет на социалните партньори.

Двете неправителствени организации започват активна работа за постигане на заложените цели и приоритети.